Comunicat de presa

Ultima actualizare: Jana Lavrits, în data de 09.10.2018

09.10.2018

Consiliul Judeţean Timiş se convoacă în şedinţă extraordinară mâine, 10 octombrie 2018, ora 10.00, în Sala Revoluției din Palatul Administrativ, cu următoarea ordine de zi:  

  1. Proiect de hotarare privind aprobarea bugetului rectificat al judetului Timis pe anul 2018.
  2. Proiect de hotarare privind aprobarea cuantumului și plății cotizației către Asociaţia „Timişoara, Capitală Culturală Europeană” pe anul 2018.
  3. Proiect de hotarare privind aprobarea asocierii Judeţului Timiş prin Consiliul Judeţean Timiş cu Oraşul Jimbolia prin Consiliul local al Oraşului Jimbolia şi Comuna Comloşu Mare prin Consiliul local al Comunei Comloşu Mare în vederea cofinanţării căminelor pentru persoane vârstnice.
  4. Proiect de hotarare privind aprobarea încheierii unui Acord de Parteneriat între Județul Timiș, prin Consiliul Județean Timiș și Agenția pentru Dezvoltare Regională a Regiunii de Vest - ADR Vest.
  5. Proiect de hotarareprivind aprobarea proiectului „Îmbunătățirea calității și eficienței îngrijirii spitalicești de urgență prin extinderea, modernizarea și dotarea cu echipamente performante a Unității de Primiri Urgență a Spitalului Clinic Județean de Urgenţă Pius Brînzeu Timişoara”, Cod SMIS 121113 și a cheltuielior legate de proiect  în vederea accesării fondurilor nerambursabile alocate prin Programul Operaţional Regional 2014 – 2020, Axa Prioritară 8 – Dezvoltarea infrastructurii sanitare şi sociale, Prioritatea de investiţii 8.1 – Investiţii în infrastructurile sanitare şi sociale care contribuie la dezvoltarea la nivel naţional, regional şi local, reducând inegalităţile în ceea ce priveşte starea de sănătate şi promovând incluziunea socială prin îmbunătăţirea accesului la serviciile sociale, culturale şi de recreere, precum şi trecerea de la serviciile instituţionale la serviciile prestate de comunităţi, Obiectivul specific 8.2 – Îmbunătăţirea calităţii şi a eficienţei îngrijirii spitaliceşti de urgenţă, Operaţiunea B – Unităţi de primiri urgenţe (depunerea proiectelor prin aplicația My SMIS - Cod apel proiecte nr. POR/2017/8/8.1/8.2.B/1/7REGIUNI).
  6. Proiect de hotarare privind aprobarea modificării Hotărârii Consiliului Județean Timiș nr.76/18.04.2018 privind aprobarea promovării proiectului „Îmbunătățirea calității și eficienței îngrijirii spitalicești de urgență prin extinderea, modernizarea și dotarea cu echipamente performante a Unității de Primiri Urgență a Spitalului Clinic Județean de Urgenţă Pius Brînzeu Timişoara”, Cod SMIS 121113 și a documentației tehnico-economice -  faza Studiu de Fezabilitate (SF) cu elemente din Documentație de Avizare a Lucrărilor de Intervenții (DALI) în vederea accesării fondurilor nerambursabile alocate prin Programul Operaţional Regional 2014 – 2020, Axa Prioritară 8 – Dezvoltarea infrastructurii sanitare şi sociale, Prioritatea de investiţii 8.1 – Investiţii în infrastructurile sanitare şi sociale care contribuie la dezvoltarea la nivel naţional, regional şi local, reducând inegalităţile în ceea ce priveşte starea de sănătate şi promovând incluziunea socială prin îmbunătăţirea accesului la serviciile sociale, culturale şi de recreere, precum şi trecerea de la serviciile instituţionale la serviciile prestate de comunităţi, Obiectivul specific 8.2 – Îmbunătăţirea calităţii şi a eficienţei îngrijirii spitaliceşti de urgenţă, Operaţiunea B – Unităţi de primiri urgenţe (depunerea proiectelor prin aplicația My SMIS).
  7. Proiect de hotarare privind aprobarea încheierii unui Protocol de colaborare între Județul Timiș, prin Consiliul Județean Timiș, Ministerul Mediului, Municipiul Timișoara și Instituția Prefectului Județul Timiș.