Comunicat de presa

Ultima actualizare: Jana Lavrits, în data de 20.09.2018

20.09.2018

Consiliul Judeţean Timiş se convoacă în şedinţă ordinară în data de 27 septembrie 2018, ora 10:00, în Sala multifuncțională a Palatului Administrativ, cu următoarea ordine de zi:

 1. Proiect de hotarare privind însușirirea completării inventarului bunurilor imobile care aparțin domeniului public al Județului Timiș.
 2. Proiect de hotarare privind aprobarea solicitarii trecerii unor bunuri imobile aflate în domeniul public al Statului Român aflate în administrarea Direcției pentru Agricultură Județeană Timiș, în domeniul public al Județului Timiș.
 3. Proiect de hotarare privind aprobarea atribuirii contractului pentru servicii de întreținere a unor spații verzi de pe domeniul public și privat al județului Timiș, de către Consiliul Județean Timiș în calitate de autoritate contractantă către Societatea SERVICE CONS PREST S.R.L.
 4. Proiect de hotarare privind aprobarea neexercitării dreptului de preemţiune din partea Judeţului Timiş asupra intenţiilor de înstrăinare a unor imobile cu altă destinaţie decât cea de locuinţe.
 5. Proiect de hotarare privind aprobarea dării în administrare a unor bunuri imobile situate în Comuna Nădrag și aflate în domeniul public al Județului Timiș, Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Timiș.
 6. Proiect de hotarare privind aprobarea modificarii Anexei nr.2 a Hotărârii Consiliului Județean Timiș nr.168/18.07.2018 privind aprobarea modificarii si completarii Hotărârii Consiliului Județean Timiș nr.5/28.01.2015 privind aprobarea dării în folosinţă gratuită a unui teren către Agenţia Naţională pentru Locuinţe, în vederea construirii unor unităţi locative, cu  completările și modificările ulterioare.
 7. Proiect de hotarare privind aprobarea completării Anexei la Hotărârea Consiliului Județean Timiș nr.113/2015 pentru aprobarea obiectivelor de interes județean la care se execută pază prin Direcția de Prestări Servicii Timiș.
 8. Proiect de hotarare privind aprobarea licenţelor de traseu pentru efectuarea transportului public de persoane prin curse regulate speciale unor operatori  de transport rutier.
 9. Proiect de hotarare privind aprobarea completării şi modificării Regulamentului de Organizare şi Funcţionare a Consiliului Judeţean Timiş.
 10. Proiect de hotarare privind aprobarea modificarii titlului Hotărârii Consiliului Judetean Timis nr.131/27.08.2018 privind desemnarea reprezentului Județului Timiș, prin Consiliului Judeţean Timiş, în Adunarea Generală a Asociației GLOBAL BITIMPULS “Cluster Regional Tehnologia Informației și Comunicațiilor – Regiunea Vest România”.
 11. Proiect de hotarare privind aprobarea cuantumului și plății cotizației către Grupul de Acțiune Locală "Timiș Torontal Bârzava" pe anul 2018.
 12. Proiect de hotarare privind aprobarea structurii organizatorice a Direcției de Prestări Servicii Timiș.
 13. Proiect de hotarare privind aprobarea modificarii statului de funcții al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Timiş.
 14. Proiect de hotarare privind aprobarea modificării Anexei Hotărârii nr.195/30.09.2016 privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului Judeţean Timiş în Adunările Generale si în Consiliile de Administraţie ale unor societăţi comerciale la care judeţul Timiş este acţionar. 
 15. Proiect de hotarare pentru aprobarea modificării și completării Hotărârii Consiliului Judeţean Timiş nr.134/2017 privind aprobarea solicitării trecerii unor imobile din domeniul public al Statului, aflate în administrarea Ministerului Afacerilor Interne pentru Inspectoratul de Poliţie Judeţean Timiş, în domeniul public al Judeţului Timiş.
 16. Proiect de hotarare pentru aprobarea modificării și completării Hotărârii Consiliului Judeţean Timiş nr.135/2017 privind aprobarea solicitării trecerii unor imobile din domeniul public al Statului, aflate în administrarea Ministerului Afacerilor Interne pentru Inspectoratul de Poliţie Judeţean Timiş, în domeniul public al Judeţului Timiş.
 17. Intrebari, interpelari.