Comunicat de presă

Ultima actualizare: BOGDAN NADASTEAN, în data de 30.07.2018

30.07.2018

Consiliul Judeţean Timiş se convoacă în şedinţă extraordinară în data de 31.07.2018, ora 10,00, în sala Multifuncțională din Palatul Administrativ situat în Timişoara, B-dul Revoluţiei din 1989, nr.17, cu următoarea ordine de zi:

1. Proiect de hotărâre  privind aprobarea modificării Hotărârii Consiliului Judeţean Timiş nr. 188/30.08.2017 modificată prin Hotărârea Consiliului Judeţean Timiş nr. 139/27.06.2018 privind aprobarea promovării proiectului „Reabilitarea, consolidarea, modernizarea şi accesibilizarea spaţiilor educaţionale din cadrul Liceului Teoretic Special “IRIS”, cu realizarea de măsuri de sprijinire a eficienţei energetice prin gestionarea inteligentă a energiei şi utilizarea energiei din surse regenerabile”, cod proiect 116274,  precum şi a documentaţiei tehnico-economice la faza D.A.L.I. cu principalii indicatori tehnico-economici în vederea accesării fondurilor nerambursabile alocate prin Programul Operaţional Regional 2014 – 2020,  Axa prioritară 3 - Sprijinirea  tranziţiei către o economie cu emisii scăzute de carbon, Prioritatea de investiţii 3.1 - Sprijinirea eficienţei energetice, a gestionării inteligente a energiei şi a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice, şi în sectorul locuinţelor, Operaţiunea B - Clădiri Publice (depunerea proiectelor prin aplicaţia My SMIS - Cod apel proiecte nr. POR/97/3/1);

2. Proiect de hotărâre privind  aprobarea modificării Hotărârii Consiliului Judeţean Timiş nr. 138/27.06.2018 privind aprobarea  proiectului „Reabilitarea, consolidarea, modernizarea şi accesibilizarea spaţiilor educaţionale din cadrul Liceului Teoretic Special “IRIS”, cu realizarea de măsuri de sprijinire a eficienţei energetice prin gestionarea inteligentă a energiei şi utilizarea energiei din surse regenerabile”, cod SMIS 116274 şi a cheltuielilor legate de proiect  în vederea accesării fondurilor nerambursabile alocate prin Programul Operaţional Regional 2014 – 2020,  Axa prioritară 3 - Sprijinirea  tranziţiei către o economie cu emisii scăzute de carbon, Prioritatea de investiţii 3.1 - Sprijinirea eficienţei energetice, a gestionării inteligente a energiei şi a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice, şi în sectorul locuinţelor, Operaţiunea B - Clădiri Publice (depunerea proiectelor prin aplicaţia My SMIS - Cod apel proiecte nr. POR/97/3/1);

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea Documentaţiei de Avizare a Lucrărilor de Intervenţie (D.A.L.I) pentru investiţia proiectului „Modernizare drum interjudeţean DJ 684 pe traseul DN68A (Coşava) – Tomeşti – Luncanii de Jos – limită judeţ CS – DN 68 (Voislova) (L=36,8 km din care necesar de modernizat 36,8 km”- Cod SMIS 125051 şi a indicatorilor tehnico-economici aferenţi investiţiei;

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea Acordului Cadru de Cooperare între UAT Judeţul Timiş şi UAT Judeţul Caraş Severin în vedere modernizării traseului interjudeţean al drumului DJ 684 prin proiectul UAT Judeţul Timiş intitulat „ Modernizare drum interjudeţean DJ 684 pe traseul DN  68A (Coşava) – Tomeşti – Luncani de Sus – limită Judeţ CS – DN 68 (Voislova) (L = 36,8 km din care necesar de modernizat 36,8 km” şi prin proiectul UAT Judeţul Caraş – Severin intitulat „Modernizare DJ 684 Ruşchiţa – Voislova, limită judeţ Timiş, conexiune cu Judeţ Hunedoara”;

5.  Proiect de hotărâre privind aprobarea Acordului de parteneriat între UAT Judeţul Timiş – Lider de proiect, UAT Comuna Curtea – Partener 2  şi UAT Comuna Tomeşti – Partener 3, în vederea implementării proiectului „ Modernizare drum interjudeţean DJ 684 pe traseul DN  68A (Coşava) – Tomeşti – Luncani de Sus – limită Judeţ CS – DN 68 (Voislova) (L = 36,8 km din care necesar de modernizat 36,8 km” – Cod SMIS 125051;

6. Proiect de hotărâre privind aprobarea Acordului de parteneriat între UAT Judeţul Timiş şi Administraţia Bazinală de Apă Banat, în vederea implementării proiectului „ Modernizare drum interjudeţean DJ 684 pe traseul DN  68A (Coşava) – Tomeşti – Luncani de Sus – limită Judeţ CS – DN 68 (Voislova) (L = 36,8 km din care necesar de modernizat 36,8 km” – Cod SMIS 125051;

7. Proiect de hotărâre privind aprobarea neexercitării dreptului de preemţiune din partea Judeţului Timiş asupra intenţiilor de înstrăinare a unor imobile cu altă destinaţie decât cea de locuinţe.