Comunicat de presa

Ultima actualizare: Jana Lavrits, în data de 12.07.2018

12.07.2018

Consiliul Judeţean Timiş se convoacă în şedinţă ordinară în data de 18 iulie 2018, ora 10.00, în Sala Multifuncțională a Palatului Administrativ, cu următoarea ordine de zi:

 1. Proiect de hotarare privind aprobarea modificarii si completarii contractului de închiriere incheiat intre Judetul Timis prin Consiliul Judetean Timis si Societatea DTA CORPORATION S.R.L.
 2. Proiect de hotarare privind aprobarea modificării și completării Actului Constitutiv al Societatii SCHILIFT S.R.L.
 3. Proiect de hotarare privind aprobarea neexercitării dreptului de preemțiune din partea județului Timiș asupra intențiilor de instrăinare a unor imobile cu altă destinație decât cea de locuințe.
 4. Proiect de hotarare privind darea în folosință gratuită a unui bun mobil aflat în patrimoniul Consiliului Judetean Timiș, către Inspectoratul pentru Situații de Urgență ”Banat” al Județului Timiș.
 5. Proiect de hotarare privind aprobarea însușirii completării inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniului public al Județului Timiș.
 6. Proiect de hotarare privind aprobarea modificării Hotărârii Consiliului Județean Timiș nr.125/27.06.2018, privind solicitarea trecerii unui imobil din domeniul public al Comunei Nădrag, în domeniul public al Județului Timiș.
 7. Proiect de hotarare privind aprobarea actualizării suprafeței de teren din Timișoara, Str. Torontalului km.3, identificată prin C.F. nr.411557, nr.top. 25066/1-7/1/1/a, aflată în domeniul public al Județului Timiș și exprimarea acordului de înscriere a noii suprafețe măsurate în Cartea Funciară Timișoara.
 8. Proiect de hotarare privind aprobarea modificarii Hotărârii Consiliului Județean Timiș nr.55/2016 privind aprobarea declanșării procedurii de expropriere a imobilelor situate pe amplasamentul lucrării de utilitate publică de interes județean “Lărgirea la 4 benzi de circulație a DJ592 Timișoara-Moșnița Nouă”.
 9. Proiect de hotarare privind aprobarea solicitării trecerii unor imobile  din domeniul public al Comunei Moșnița Nouă, în domeniul public al Județului Timiș și declararea acestora ca fiind bunuri de interes public județean.
 10. Proiect de hotarare privind aprobarea modificarii Hotararii Consiliului Judetean Timis nr.223/28.10.2016 privind aprobarea dării în folosinţă gratuită, a unui teren către Agenţia Naţională pentru Locuinţe, în vederea construirii unor unităţi locative.
 11. Proiect de hotarare privind aprobarea licenţelor de traseu pentru efectuarea transportului public de persoane prin curse regulate speciale unor operatori  de transport rutier.
 12. Proiect de hotarare privind aprobarea modificarii Anexei la Hotărârea Consiliului Judeţean Timiş nr.24/2018 privind aprobarea Ghidului privind finanţarea nerambursabilă din fonduri publice a proiectelor sportive pe anul 2018.
 13. Proiect de hotarare privind aprobarea completarii Anexei la Hotărârea Consiliului Judeţean Timiş nr.25/2018 privind aprobarea Ghidului de eligibilitate privind finanţarea nerambursabilă din fonduri publice a proiectelor culturale pe anul 2018 în judeţul Timiş.
 14. Proiect de hotarare privind încetarea Contractului de management al domnului Ilaș Claudiu la Muzeul Național al Banatului.
 15. Proiect de hotarare privind numirea domnului Ilaș Claudiu în funcția de manager al Muzeului Național al Banatului.
 16. Proiect de hotarare privind aprobarea asocierii Judetului Timis prin Consiliul Judetean Timis cu Unitati administrativ teritoriale din judetul Timis in vederea cofinanţării Proiectului regional de dezvoltare a infrastructurii de apă şi apă uzată din judeţul Timiş, în perioada 2014-2020. 
 17. Proiect de hotarare privind aprobarea cofinanţarii „Proiectului regional de dezvoltare a infrastructurii de apă şi apă uzată din judeţul Timiş, în perioada 2014-2020” prin POIM. 
 18. Intrebari, interpelari.