Comunicat de presa

Ultima actualizare: Jana Lavrits, în data de 11.07.2018

11.07.2018

Consiliul Judeţean Timiş se convoacă în şedinţă extraordinară în data de 12 iulie 2018, ora 10.00, în Sala Multifuncțională a Palatului Administrativ, cu următoarea ordine de zi:

  1. Proiect de hotarare privind aprobarea completării Hotararii Consiliului Judetean Timis nr.159/30.09.2015 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenti Documentatiilor de Avizare pentru Lucrari de Interventii pentru unele drumuri judetene în vederea actualizării indicatorilor tehnico-economici ai investiției, precum si aprobarea bugetului și a cheltuielilor legate de proiectul „Modernizare conexiuni rutiere prin I.B.U. pe DJ 588, Șemlacu Mare – Ferendia, km 9+500 – 13+935, L=4,435 km”.
  2. Proiect de hotarare privind aprobarea completării Hotararii Consiliului Judetean Timis nr.209/25.11.201 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenti Documentatiei de Avizare pentru Lucrari de Interventii pentru obiectivul „Modernizare conexiuni rutiere prin I.B.U. pe DJ 592D, Hitiaș – Bacova, km 25+568,50 – 34+026,50, L=8,458 km” în vederea actualizării indicatorilor tehnico-economici ai investiției, precum si aprobarea bugetului și a cheltuielilor legate de proiectul „Modernizare conexiuni rutiere prin I.B.U. pe DJ 592D, Hitiaș – Bacova, km 25+568,50 – 34+026,50, L=8,458 km”.
  3. Proiect de hotărâre privind aprobarea completării Hotararii Consiliului Judetean Timis nr.159/30.09.2015 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenti Documentatiilor de Avizare pentru Lucrari de Interventii pentru unele drumuri judetene în vederea actualizării indicatorilor tehnico-economici ai investiției, precum si aprobarea bugetului și a cheltuielilor legate de proiectul „Modernizare conexiuni rutiere prin asfaltare DJ 693B Iohanisfeld (DN59B) – Ivanda, km 0.0+000 – 6+700, L=6,7 km”.