Comunicat de presa

Ultima actualizare: Jana Lavrits, în data de 21.06.2018

21.06.2018

Consiliul Judeţean Timiş se convoacă în şedinţă ordinară în data de 27 iunie 2018, ora 10.00, în Sala Multifuncțională a Palatului Administrativ, cu următoarea ordine de zi:

 1. Proiect de hotarare privind actualizarea Monografiei economico-militare a judeţului Timiş.
 2. Proiect de hotarare privind aprobarea solicitarii trecerii unor imobile din domeniul public al Statului Român și din administrarea Ministerului Apărării Naționale, în domeniul public al Județului Timiș.
 3. Proiect de hotarare privind aprobarea Regulamentului de Organizare şi Functionare a Sistemului de Parcare cu Plată dinTimișoara, Strada Sfântul Ioan, Nr.3.
 4. Proiect de hotarare privind aprobarea modificării și completării Normativului privind dotarea cu autovehicule şi consumul lunar de carburanţi.
 5. Proiect de hotarareprivind solicitarea trecerii unui imobil din domeniul public al Comunei Nădrag, în domeniul public al Județului Timiș.
 6. Proiect de hotarare privind solicitarea trecerii unui imobil din domeniul public al Comunei Variaș, în domeniul public al Județului Timiș.
 7. Proiect de hotarare privind aprobarea modificării Hotărârii Consiliului Judeţean Timiş nr.36/27.03.2013 privind aprobarea concesionarii unor terenuri din perimetrul Parcului Tehnologic şi Industrial Timişoara si a documentatiei aferente.
 8. Proiect de hotarare privind darea în folosință a unei suprafețe de teren din curtea  Bastionul Theresia Timișoara, instituțiilor de cultură din subordinea Consiliului Județean Timiș.
 9. Proiect de hotarare privind aprobarea dării în folosință gratuită a unor bunuri mobile aflate in patrimoniul Consiliului Judetean Timiș, către Inspectoratul pentru Situații de Urgență ”Banat” al Județului Timiș.
 10. Proiect de hotarare privind aprobarea licenţelor de traseu pentru efectuarea transportului public de persoane prin curse regulate speciale unor operatori  de transport rutier.
 11. Proiect de hotarare privind aprobarea modificarii “Programului de transport judeţean de persoane prin curse regulate pentru perioada 01.01.2014-30.06.2019”.
 12. Proiect de hotarare privind desemnarea reprezentului Județului Timiș, prin Consiliului Judeţean Timiş, în Adunarea Generală a Asociației GLOBAL BITIMPULS “Cluster Regional Tehnologia Informației și Comunicațiilor – Regiunea Vest România”.
 13. Proiect de hotarare privind arondarea comunei Șandra la Serviciul Public Comunitar Local de Evidenţă a Persoanelor Șandra.
 14. Proiect de hotarare privind aprobarea modificării Anexei Hotărârii Consiliului Județean Timiș nr.68/30.03.2016 privind aprobarea măsurilor pentru asigurarea liberului acces la informaţiile de interes public, transparenţei decizionale şi editării Monitorului Oficial al Judeţului Timiş.
 15. Proiect de hotarare privind aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționarea Centrului de Cultură și Artă al Județului Timiș.
 16. Proiect de hotarare privind aprobarea constituirii Comisiei Speciale pentru analizarea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare al Consiliului Judeţean Timiş şi formularea de propuneri pentru modificarea şi completarea acestuia.
 17. Proiect de hotarare privind aprobarea cuantumului şi plăţii cotizaţiei anuale către Asociaţia Cluster Regional Tehnologia Informaţiei şi a Comunicaţiilor-Regiunea Vest România.
 18. Intrebari, interpelari.