Comunicat de presa

Ultima actualizare: Jana Lavrits, în data de 20.06.2018

20.06.2018

Consiliul Judeţean Timiş se convoacă în şedinţă extraordinară mâine, 21 iunie, ora 10.00, în Sala Multifuncțională a Palatului Administrativ, cu următoarea ordine de zi: 

  1. Proiect de hotarare privind aprobarea modificării şi completării Hotărârii Consiliului Judeţean Timiş nr.226/28.10.2016 privind aprobarea promovării proiectului „Modernizare drum judeţean DJ 693 pentru interconectare la A1(AR) şi pod peste Mureş la Pecica Arad, (L=57 Km din care necesar de modernizare cca.30 km)”
  2. Proiect de hotarare privind aprobarea modificării şi completării Hotărârii Consiliului Judeţean Timiş nr.77/18.04.2018 privind aprobarea încheierii Acordului de Parteneriat între Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Timiş (Lider de parteneriat - Partener 1) şi Unitatea Administrativ Teritoriala Judeţul Timiş (Partener de Proiect 2) în vederea promovării proiectului „Construirea a 3 locuinţe protejate şi reabilitare şi dotare şi extindere 1 Centru de zi Periam” şi a documentaţiei tehnico-economice faza Studiu de Fezabilitate cu principalii indicatori tehnico-economici, în vederea accesării fondurilor nerambursabile alocate prin Programul Operaţional Regional 2014 - 2020, Axa prioritară 8 - Dezvoltarea infrastructurii sanitare şi sociale, Prioritate de investiţii 8.1 - Investiţiile în infrastructurile sanitare şi sociale care contribuie la dezvoltarea la nivel naţional, regional şi local, reducând inegalităţile în ceea ce priveşte starea de sănătate şi promovând incluziunea socială prin îmbunătăţirea accesului la serviciile sociale, culturale şi de recreere, precum şi trecerea de la serviciile instituţionale la serviciile prestate de colectivităţile locale, Obiectivul Specific 8.3 - Creşterea gradului de acoperire cu servicii sociale - Apel de proiecte pentru grupul vulnerabil persoane cu dizabilităţi (depunerea proiectelor prin aplicaţia My SMIS).
  3. Proiect de hotărâre privind aprobarea participării Consiliului Judeţean Timiş ca partener în cadrul proiectului „Participatory strategies for the governance and management of artistic heritage for its sustainable tourism activation” (Strategii participative pentru guvernanţa şi managementul patrimoniului artistic pentru activarea acestuia în turism sustenabil), acronim ARTOURALL, în cadrul programului INTERREG EUROPE (2014-2020), precum şi îndeplinirea tuturor obligaţiilor care derivă din această participare.
  4. Proiect de hotărâre privind aprobarea participării Consiliului Judeţean Timiş în proiectul ACSELL - ACcelerating SmE innovation capacities with a Living Lab approach - Accelerarea capacităţii de inovare a IMM-urilor printr-o abordare Living Lab.