Sedinta ordinara a CJT din 31 mai 2016

Ultima actualizare: Mariana Brinzan, în data de 25.05.2016

25.05.2016

Consiliul Judeţean Timiş se convoacă în  şedinţă  ordinară în  data de 31 Mai 2016, ora 10,00, în Sala Consiliului din Palatul Administrativ situat în Timişoara, B-dul Revoluţiei din 1989, nr. 17, cu următoarea

 

ORDINE DE ZI

 

 1. Proiect de hotarare privind validarea mandatului unui consilier judetean si completarea componentei unei comisii de specialitate a Consiliului Judetean Timis.

 

 1. Proiect de hotarare privind aprobarea Monografiei economico-militare a Judeţului Timiş.

 

 1. Proiect de hotarare privind aprobarea darii in administrare si a inchirierii prin licitatie publica a Stadionului “Dan Paltinisanu” Timisoara.

 

 1. Proiect de hotarare privind aprobarea demararii procedurilor pentru cumpararea imobilului situat in Municipiul Timisoara, Bd. Tineretii, nr. 3, parter, apartamentul nr. 1, identificat prin CF nr. 404020 – C1 –U19 Timisoara, top 17196/I.

 

 1. Proiect de hotarare privind probarea modificarii “Programului de transport judeţean de persoane prin curse regulate pentru perioada 01.01.2014-30.06.2019”.

 

 1. Proiect de hotarare privind aprobarea licenţelor de traseu pentru efectuarea transportului public de persoane prin curse regulate speciale unor operatori  de transport rutier.

 

 1. Proiect de hotarare privind modificarea Normativului privind  dotarea cu autovehicule şi consumul lunar de carburanţi.

 

 1. Proiect de hotarare privind aprobarea neexercitării dreptului de preemţiune din partea Judeţului Timiş la intenţiile de înstrăinare a unor imobile cu altă destinaţie decât cea de locuinţe.

 

 

 1. Proiect de hotarare privind aprobarea prelungirii Contractului de inchiriere nr. 8843/25.06.2007 incheiat de catre Judetul Timis prin Consiliul Judetean Timis cu Societatea ROTH S.R.L.

 

 1. Proiect de hotarare privind aprobarea executarii lucrarilor de combatere a insectelor si artropodelor pe teritoriul Judetului Timis.

 

 1. Proiect de hotarare privind incetarea raportului de serviciu prin demisie al domnului Coras Ardelean director executiv al Camerei Agricole a Judetului Timis.

 

 1. Proiect de hotarare privind aprobarea execuţiei bugetelor secţiunii de funcţionare şi a secţiunii de dezvoltare pentru bugetul propriu al  Judeţului Timiş pe trimestrul I 2016.

 

 1. Proiect de hotarare privind aprobarea structurii organizatorice a Centrului de Cultura si Arta al Judetului Timis.

 

 1. Proiect de hotarare privind conferirea post mortem a titlului de „Cetaţean de Onoare al Judetului Timiş”, Î.P.S. dr. Nicolae Corneanu, Arhiepiscopul Timişoarei şi Mitropolitul Banatului ( 1962 – 2014).

 

 1. Proiect de hotarare privind conferirea titlului de “Cetatean de Onoare al Judetului Timis” P. S. Alexandru Mesian eparhial al Eparhiei Greco – Catolice de Lugoj.

 

 1. Proiect de hotarare privind conferirea titlului de „Cetăţean de Onoare al Judeţului Timiş”, Î.P.S. Ioan Selejan, Arhiepiscopul Timişoarei şi Mitropolitul Banatului.

 

 

      17.Intrebări,  Interpelări.