Comunicat de presa

Ultima actualizare: Jana Lavrits, în data de 16.04.2018

16.04.2018

Consiliul Judeţean Timiş se convoacă în şedinţă extraordinară în data de 18 aprilie 2018, ora 10.00, în Sala Multifuncțională a Palatului Administrativ, cu următoarea ordine de zi: 

  1. Proiect de hotărâre privind aprobarea promovării proiectului „Îmbunătățirea calității și eficienței îngrijirii spitalicești de urgență prin extinderea, modernizarea și dotarea cu echipamente performante a Unității de Primiri Urgență a Spitalului Clinic Județean de Urgenţă Pius Brînzeu Timişoara”, Cod SMIS 121113 și a documentației tehnico-economice - faza Studiu de Fezabilitate(SF) cu elemente din Documentație de Avizare a Lucrărilor de Intervenții(DALI) în vederea accesării fondurilor nerambursabile alocate prin Programul Operaţional Regional 2014 – 2020, Axa Prioritară 8 – Dezvoltarea infrastructurii sanitare şi sociale, Prioritatea de investiţii 8.1 – Investiţii în infrastructurile sanitare şi sociale care contribuie la dezvoltarea la nivel naţional, regional şi local, reducând inegalităţile în ceea ce priveşte starea de sănătate şi promovând incluziunea socială prin îmbunătăţirea accesului la serviciile sociale, culturale şi de recreere, precum şi trecerea de la serviciile instituţionale la serviciile prestate de comunităţi, Obiectivul specific 8.2 – Îmbunătăţirea calităţii şi a eficienţei îngrijirii spitaliceşti de urgenţă, Operaţiunea B – Unităţi de primiri urgenţe (depunerea proiectelor prin aplicația My SMIS).
  2. Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii Acordului de Parteneriat între Direcţia Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Timiș (Lider de parteneriat - Partener 1) și UAT Județul Timiș (Partener de Proiect 2) în vederea promovării proiectului „Construirea de 3 locuințe protejate si reabilitare si extindere si dotare 1 Centru de zi Periam”  și a documentației tehnico-economice - faza Studiu de Fezabilitate(SF) cu elemente din Documentație de Avizare a Lucrărilor de Intervenții(DALI) cu principalii indicatori tehnico-economici, în scopul accesării fondurilor nerambursabile alocate prin POR 2014-2020, Axa prioritară 8, Prioritatea de investiții 8.1, Obiectivul Specific 8.3 - Creşterea gradului de acoperire cu servicii sociale - Apel de proiecte pentru grupul vulnerabil: persoane cu dizabilități (depunerea proiectelor prin intermediul aplicației MySMIS).
  3. Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii Acordului de Parteneriat între Direcţia Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Timiș (Lider de parteneriat - Partener 1) și UAT Județul Timiș (Partener de Proiect 2) în vederea promovării proiectului „Construirea a 2 locuințe protejate si reabilitare si dotare 1 centru de zi Variaș” și a documentației tehnico-economice - faza Studiu de Fezabilitate (SF) cu elemente din Documentație de Avizare a Lucrărilor de Intervenții (DALI) cu principalii indicatori tehnico-economici, în scopul accesării fondurilor nerambursabile alocate prin POR 2014-2020, Axa prioritară 8, Prioritatea de investiții 8.1, Obiectivul Specific 8.3 - Creşterea gradului de acoperire cu servicii sociale - Apel de proiecte pentru grupul vulnerabil: persoane cu dizabilități (depunerea proiectelor prin intermediul aplicației MySMIS).