Comunicat de presa

Ultima actualizare: Mariana Brinzan, în data de 24.05.2016

24.05.2016

              
Conferinţa de finalizare a proiectului
“Sistem integrat de management al deşeurilor în judeţul Timiş”


Consiliul Judeţean Timiş organizează în data de 26.05.2016, orele 11:00, la sediul instituţiei, din municipiul Timişoara, Bd. Revoluţiei din 1989, nr.17, sala Multifuncţională, conferinţa de finalizare a proiectului „Sistem integrat de management al deşeurilor în judeţul Timiş”.

Proiectul a fost cofinanţat din Fondul European de Dezvoltare Regională, prin Programul Operaţional Sectorial Mediu 2007 - 2013, axa prioritară 2 „Dezvoltarea sistemelor de management integrat al deseurilor şi reabilitarea siturilor istorice contaminate” , desfăşurându-se în perioada martie 2010 – iunie 2016.
Scopul principal al proiectului a constat în implementarea unui sistem integrat de management al deşeurilor în judeţ şi realizarea programului de investiţii pentru judeţul Timiş, astfel încât să fie îndeplinite obligaţiile asumate în sectorul de deşeuri şi să se asigure totodată îmbunătăţirea calităţii mediului şi a condiţiilor de viaţă ale  locuitorilor judeţului.
În cadrul proiectului, s-au realizat următoarele investiţii: un depozit de deşeuri nepericuloase, în comuna Ghizela, cu capacitatea de depozitare a deşeurilor menajere produse în întreg judeţul Timiş, cu o perioadă de viaţă estimată de 41 ani (acest proiect tratând numai execuţia primei celule de depozitare); depozitul are prevăzută o platformă tehnologică de tratare a deşeurilor prin sortare şi compostare/biostabilizare, o staţie de transfer la Timişoara şi trei centre de colectare, la Făget, Jimbolia şi Deta, închiderea a şase depozite neconforme de deşeuri urbane care au deservit şase din cele zece oraşe din judeţul Timiş, respectiv municipiul Timişoara, municipiul Lugoj, Sânnicolau Mare, Jimbolia, Buziaş şi Făget, echipamente de transport al deşeurilor de la staţia de transfer şi centrele de colectare la depozitul Ghizela, precum şi echipamente pentru gestionarea deşeurilor în incinta depozitului, containere pentru preluarea deşeurilor din staţia de transfer şi centrele de colectare,  containere tip clopot (1100 l) pentru colectarea sticlei, pubele 120 l pentru colectare deşeuri reziduale, recipiente pentru compostare în gospodării.

Valoarea totală a proiectului este de 162.201.736 lei.
Proiectul a fost implementat de Consiliul Judeţean Timiş, cu sprijinul Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară Deşeuri Timiş.

Proiect cofinanţat din Fondul European de Dezvoltare Regională.
Pentru detalii suplimentare vă puteţi adresa:

Consiliul Judeţean Timiş, Unitatea de Implementare a Proiectului
B-dul Revoluţiei din 1989, nr.17, Timişoara, judeţ Timiş
Tel. +40 256 40 64 64; Fax: +40 256 40 65 93; +40 256 40 64 24;
Persoana de contact: Manager de proiect - Mateescu Marieta
marieta.mateescu@cjtimiş.ro