Comunicat de presa

Ultima actualizare: Jana Lavrits, în data de 21.02.2018

21.02.2018

Consiliul Judeţean Timiş se convoacă în şedinţă ordinară în data de 28 februarie 2018, ora 10.00, în Sala multifuncțională a Palatului Administrativ, cu următoarea ordine de zi:

 1. Proiect de hotarare privind aprobarea încetarii contractului de închiriere nr.8843/25.06.2007 încheiat de către Județul Timiș prin Consiliul Județean Timiș cu Societatea “ROTH’’ S.R.L.
 2. Proiect de hotarare privind aprobarea dării în administrarea Direcției de Prestări Servicii Timiș a unor spații din imobilul situat în Timisoara, Piața Regina Maria, nr.3.
 3. Proiect de hotarare privind aprobarea dării în folosință gratuită a unui bun mobil, aflat în patrimoniul Consiliului Județean Timiș, către Direcția de Prestări Servicii Timiș.
 4. Proiect de hotarare privind aprobarea modificării și completării Normativului privind dotarea cu autovehicule şi consumul lunar de carburanţi.
 5. Proiect de hotarare privind aprobarea neexercitării dreptului de preemţiune din partea Judeţului Timiş asupra intenţiilor de înstrăinare a unor imobile cu altă destinaţie decât cea de locuinţe.
 6. Proiect de hotarare privind aprobarea licenţelor de traseu pentru efectuarea transportului public de persoane prin curse regulate speciale unor operatori  de transport rutier.
 7. Proiect de hotarare privind aprobarea atribuirii traseului nr.5 “Timișoara – Șandra – Bulgăruș - Jimbolia“ și traseului nr.20 “Timișoara – Săcălaz – Checea – Jimbolia“ din  „Programul  judeţean de transport persoane prin curse regulate pentru perioada 01.01.2014-30.06.2019”.
 8. Proiect de hotarare privind aprobarea modificarii graficului de circulaţie pentru traseul nr.42 “Timișoara – Chișoda” și nr.43 “Timişoara - Giroc ” din “ Programul de transport judeţean de persoane prin curse regulate pentru perioada 01.01.2014-30.06.2019”.
 9. Proiect de hotarare privind aprobarea asocierii Judeţului Timiş prin Consiliul Judeţean Timiş cu Oraşul Jimbolia prin Consiliul local al Oraşului Jimbolia şi Comuna Comloşu Mare prin Consiliul local al Comunei Comloşu Mare în vederea cofinanţării căminelor pentru persoane vârstnice.
 10. Proiect de hotarare privind aprobarea Programului anual de sprijinire a sportului din judeţul Timiş pe anul 2018.
 11. Proiect de hotarare privind aprobarea planului de ocupare al funcţiilor publice pe anul 2018 al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Timiş.
 12. Proiect de hotarare privind desemnarea reprezentanților Consiliului Județean Timiș în Consiliile de Administrație și Comisiile de Asigurare a Calității ale unităților de învățământ special.
 13. Proiect de hotarare privind aprobarea plății cotizației pe anul 2018 pentru Uniunea Națională a Consiliilor Județene din România.
 14. Intrebari, interpelari.