Comunicat de presa

Ultima actualizare: Jana Lavrits, în data de 09.02.2018

09.02.2018

Consiliul Judeţean Timiş se convoacă în şedinţă extraordinară în data de 12 februarie 2018, ora 10.00, în Sala Multifuncțională a Palatulului Administrativ, cu următoarea ordine de zi:

  1. Proiect de hotarare privind  utilizarea  excedentului bugetului judeţului Timiş în anul 2018.
  2. Proiect de hotarare privind aprobarea utilizării în anul 2018 de catre Liceul Teoretic IRIS a excedentului bugetului de venituri proprii inregistrat la încheierea exerciţiului bugetar 2017.
  3. Proiect de hotarare privind aprobarea utilizării în anul 2018 de către Centrul Școlar pentru Educație Incluzivă Constantin Păunescu Recaș a excedentului bugetului de venituri proprii inregistrat la încheierea exerciţiului bugetar 2017.
  4. Proiect de hotarare privind aprobarea bugetului  propriu al Judeţului  Timiş pe anul 2018 și estimările pentru anii 2019-2021.
  5. Proiect de hotarare privind aprobarea bugetului Fondului de Întreținere, Înlocuire și Dezvoltare pentru proiectele de dezvoltare a infrastructurii serviciilor publice care beneficiază de asistenţă financiară nerambursabila din partea Uniunii Europene.
  6. Proiect de hotarare privind aprobarea încheierii Protocolului de Colaborare pentru reproducerea logo-ului dedicat Centenarului Marii Uniri de la 1918  între Judeţul Timiş prin Consiliul Judeţean Timiş şi Ministerul Culturii şi Identităţii Naţionale.
  7. Proiect de hotarare privind aprobarea Programului anual de sprijinire a sportului din judeţul Timiş pe anul 2018.