Comunicat de presa

Ultima actualizare: Jana Lavrits, în data de 07.02.2018

26.01.2018

Principala temă a ședinței Autorității Teritoriale de Ordine Publică Timiș de astăzi a fost Planul strategic și indicatorii specifici ai Inspectoratului de Poliție al Județului Timiș pentru anul 2018.

Astfel, Autoritatea Teritorială de Ordine publică Timiş a recomandat conducerii Inspectoratului de Poliţie Judeţean Timiş îndeplinirea, pe în cursul acestui an, a următoarelor obiective: creşterea gradului de siguranţă şi protecţie pentru cetăţeni prin protejarea persoanei şi patrimoniului; creşterea gradului de siguranţă rutieră; asigurarea resurselor umane şi a mijloacelor financiare necesare dezvoltării şi menţinerii capacităţii operaţionale a inspectoratului; întărirea cooperării cu structurile teritoriale ale M.A.I.

     „În conformitate cu Legea 218/2002, modificată prin Legea 107/2015 privind organizarea şi funcţionarea Poliţiei Române, Regulamentul de Organizare şi funcţionare a Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică, aprobat prin Hotărârea Guvernului numărul 787/2002, Autoritatea Teritorială de Ordine Publică Timiş îşi desfăşoară activitatea în scopul sporirii eficienţei serviciului poliţienesc la nivelul judeţului şi asigură reprezentarea şi promovarea intereselor comunităţii în scopul realizării unui climat de siguranţă şi securitate publică. Conform aceloraşi acte normative, pe baza concluziilor desprinse, în urma consultărilor organizate cu membrii comunităţii locale şi cu organizaţiile neguvernamentale, cu privire la priorităţile siguranței persoanei și ordinii publice, cât şi a celor rezultate din analiza situaţiei operative la nivelul judeţului, ATOP Timiş contribuie la fixarea obiectivelor şi indicatorilor de performanţă minimali pentru serviciul poliţienesc şi monitorizează activităţile Inspectoratului de Poliţie Judeţean Timiş, sesizând eventualele deficienţe în activitatea acestei instituţii, în vederea luării operative a măsurilor de înlăturare a acestora, în scopul sporirii eficienţei serviciului poliţienesc la nivelul judeţului Timiş”, se arată în respectivul document. 

  Printre activităţile specifice recomandate pentru anul 2018 menţionăm:

  • Urmărirea creşterii autorităţii poliţiei şi asigurarea respectării legii, prin întărirea prezenţei echipelor de patrulare în mediile şi zonele de interes operativ pentru prevenirea faptelor infracţionale şi creşterea vizibilităţii elementului poliţienesc în zonele de risc criminogen;
  • Urmărirea protejării patrimoniului public şi privat promovat prin implementarea şi utilizarea sistemelor tehnice de alarmare, care să ducă la scăderea numărului infracţiunilor contra patrimoniului;
  • Diminuarea accentuată a criminalităţii stradale;
  • Reducerea riscului de accidente rutiere, crearea unui climat de siguranţă participanţilor la traficul rutier, prin prezenţa activă a poliţiştilor în stradă;
  • Continuarea activităţilor de prevenire a criminalităţii prin derularea de programe, proiecte şi campanii destinate reducerii riscului de victimizare şi de implicare în activităţi infracţionale a unor categorii de persoane cu grad ridicat de vulnerabilitate, inclusiv cu sprijinul I.P.A. Timiş, Corpul Naţional al Poliţiştilor;
  • Întărirea cooperării cu structurile teritoriale ale M.A.I şi cele ale Poliţiei Locale a Municipiului Timişoara, în planul menţinerii ordinii şi siguranţei publice;
  • Urmărirea creşterii nivelului de încredere a populaţiei în poliţie.

    

PREȘEDINTE ATOP TIMIȘ

Traian Stancu