Comunicat de presa

Ultima actualizare: Jana Lavrits, în data de 25.01.2018

25.01.2018

Consiliul Judeţean Timiş se convoacă în şedinţă ordinară în data de 31 ianuarie, ora 10.00, în Sala multifuncțională a Palatului Administrativ, cu următoarea ordine de zi:

 1. Proiect de hotarare privind aprobarea dării în administrarea Direcției de Prestări Servicii Timiș a unui spațiu din imobilul situat în Lugoj, str. Timișorii, nr. 27-33.
 2. Proiect de hotarare privind aprobarea solicitării trecerii unor imobile din domeniul public al Comunei Dumbrăvița, în domeniul public al Județului Timiș și declararea acestora ca fiind bunuri de interes județean.
 3. Proiect de hotarare privind aprobarea realizării obiectivului de investiții ”Centru Comunitar de Învățare Permanentă” pe un teren aflat în domeniul privat al Județului Timiș.
 4. Proiect de hotarare privind aprobarea modificării Hotărârii Consiliului Judeţean Timiş nr.207/28.09.2017 privind aprobarea concesionării unor parcele din Parcul Tehnologic şi Industrial Timişoara (PITT) – Calea Torontalului km 6.
 5. Proiect de hotarare privind aprobarea actualizarii suprafețelor imobilelor situate în localitatea Variaș și aflate în administrarea Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Timiș.
 6. Proiect de hotarare privind solicitarea de trecere a unor imobile din domenilul public al Statului în domeniul public al Județului Timiș.
 7. Proiect de hotarare privind aprobarea modificării Normativului privind dotarea cu autovehicule şi consumul lunar de carburanţi.
 8. Proiect de hotarare privind aprobarea demararii negocierilor in vederea vânzării acțiunilor deținute de Consiliul Județean Timiș la Societatea ”DRUMCO” S.A. Timișoara.
 9. Proiect de hotarare privind aprobarea neexercitării dreptului de preemţiune din partea Judeţului Timiş asupra intenţiilor de înstrăinare a imobilelor cu destinaţie de locuinţe, care intră sub incidența Legii 422/2001.
 10. Proiect de hotarare privind aprobarea neexercitării dreptului de preemţiune din partea Judeţului Timiş asupra intenţiilor de înstrăinare a unor imobile cu altă destinaţie decât cea de locuinţe.
 11. Proiect de hotarare privind aprobarea execuţiei bugetelor secţiunii de funcţionare şi a secţiunii de dezvoltare pentru bugetul propriu al judeţului Timiş pe anul 2017 executia bugetara.
 12. Proiect de hotarare privind stabilirea salariilor de bază pentru funcţiile din cadrul familiei ocupaţionale "Administraţie" din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Timiș, a Compartimentului Asistență Juridică Consilieri Județeni, precum și stabilirea cuantumului indemnizației consilierilor județeni începând cu data de 01 ianuarie 2018.
 13. Proiect de hotarare privind stabilirea salariilor de bază pentru funcţiile din cadrul familiei ocupaţionale "Administraţie" din cadrul aparatului propriu al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Timiș, al Direcției de Evidență a Persoanelor Timiș și al Direcției de Prestări Servicii Timiș, servicii publice din subordinea Consiliului Județean Timiș, începând cu data de 01.01.2018.
 14. Proiect de hotarare privind aprobarea licenţelor de traseu pentru efectuarea transportului public de persoane prin curse regulate speciale unor operatori de transport rutier.
 15. Proiect de hotarare privind aprobarea promovării proiectului strategic „Joint Employment Driven Initiative” (”Inițiativă comună privind ocuparea forței de muncă”) acronim JEDI, finanțat prin PROGRAMUL INTERREG V-A ROMÂNIA-UNGARIA 2014-2020 precum și aprobarea alocării sumelor reprezentând bugetul și contribuția proprie a Județului Timiș în vederea implementării Notei Conceptuale a proiectului.
 16. Proiect de hotarare privind aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare al Direcției de Evidență a Persoanelor Timiș.
 17. Proiect de hotarare privind aprobarea Acordului de cooperare între Judeţul Timiş – România şi Raionul Nisporeni – Republica Moldova.
 18. Proiect de hotarare privind aprobarea Ghidului privind finanţarea nerambursabilă din fonduri publice a proiectelor sportive pe anul 2018.
 19. Proiect de hotarare privind aprobarea Ghidului de eligibilitate privind finanţarea nerambursabilă din fonduri publice a proiectelor culturale pe anul 2018 în judeţul Timiş.
 20. Intrebari, interpelari.