Comunicat de presa

Ultima actualizare: Jana Lavrits, în data de 19.01.2018

19.01.2018

Consiliul Judeţean Timiş se convoacă în şedinţă extraordinară în data de 22 ianuarie, ora 10.00, în Sala multifuncțională a Palatului Administrativ, cu următoarea ordine de zi:

  1. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului rectificat al judeţului Timiş pe anul 2017
  2. Proiect de hotărâre privind aprobarea completării Hotărârii Consiliului Judeţean Timiş nr. 224/18.12.2013 privind aprobarea procedurilor şi criteriilor de evaluare a cererilor pentru repartizarea unor sume în vederea susţinerii programelor de dezvoltare locală
  3. Proiect de hotărâre privind aprobarea repartizării sumelor din impozitul pe venit și a sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale pe anul 2018 și estimări pe anii 2019, 2020 și 2021
  4. Proiect de hotărâre privind aprobarea repartizării sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru drumurile județene și comunale pe anul 2018 și estimări pe anii 2019, 2020 și 2021.