Comunicat de presa

Ultima actualizare: Jana Lavrits, în data de 13.12.2017

13.12.2017

Consiliul Judeţean Timiş se convoacă în şedinţă ordinară în data de 19 decembrie 2017, ora 10.00, în Sala multifuncțională a Palatului Administrativ, cu următoarea ordine de zi:

 1. Proiect de hotarare privind aprobarea inițierii procedurilor de elaborare a studiilor și a documentațiilor tehnico-economice necesare în vederea dezvoltării unui complex sportiv pe actualul amplasament al stadionului ”Dan Păltinișanu” Timișoara.
 2. Proiect de hotarare privind aprobarea atribuirii contractului privind serviciile de curățenie pentru Palatul Administrativ și complexul imobiliar”Bastionul Theresia” Timișoara, de către Consiliul Județean Timiș în calitate de autoritate contractantă către Societatea SERVICE CONS PREST S.R.L.
 3. Proiect de hotarare privind aprobarea închirierii ocazionale a foaierului situat în incinta Palatului Administrativ al Consiliului Județean Timiș.
 4. Proiect de hotarare privind aprobarea completării Normativului privind dotarea cu autovehicule şi consumul lunar de carburanţi.
 5. Proiect de hotarare privind aprobarea atribuirii unui traseu din „Programul  judeţean de transport persoane prin curse regulate pentru perioada 01.01.2014-30.06.2019” unui operator de transport rutier.
 6. Proiect de hotarare privind aprobarea licenţelor de traseu pentru efectuarea transportului public de persoane prin curse regulate speciale unor operatori de transport rutier.
 7. Proiect de hotarare privind aprobarea taxelor judeţene pentru anul fiscal 2018.
 8. Proiect de hotarare privind aprobarea tarifelor pentru unele servicii de interes judeţean în anul fiscal 2018.
 9. Proiect de hotarare privind aprobarea preţurilor medii ale unor produse agricole pentru anul fiscal 2018.
 10. Proiect de hotarare privind avizarea normelor de venit pentru contribuabilii care realizează venituri comerciale  pentru anul fiscal 2018.
 11. Proiect de hotarare privind aprobarea structurii organizatorice a Direcţiei de Prestări Servicii Timiş.
 12. Proiect de hotarare privind aprobarea structurii organizatorice a Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Timiş.
 13. Proiect de hotarare privind aprobarea structurii organizatorice a Direcției de Evidență a Persoanelor Timiș.
 14. Proiect de hotarare privind aprobarea structurii organizatorice a Bibliotecii Județene Timiș „Sorin Titel”.
 15. Proiect de hotarare privind aprobarea structurii organizatorice a Centrului de Cultură și Artă al Județului Timiș.
 16. Proiect de hotarare privind aprobarea structurii organizatorice a Muzeului Național al Banatului.
 17. Proiect de hotarare privind aprobarea structurii organizatorice a Muzeului Satului Bănățean Timișoara.
 18. Proiect de hotarare privind aprobarea structurii organizatorice a Teatrului pentru Copii și Tineret „Merlin” Timișoara.
 19. Proiect de hotarare privind încetarea Contractului de management al doamnei Laichici Liliana Dorina la Centrul de Cultură și Artă al Județului Timiș.
 20. Proiect de hotarare privind numirea doamnei Laichici Liliana Dorina în funcția de manager al Centrului de Cultură și Artă al Județului Timiș.
 21. Proiect de hotarare privind aprobarea Planului de ocupare al funcţiilor publice al aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Timiş pe anul 2018.
 22. Proiect de hotarare privind aprobarea Planului de ocupare a funcţiilor publice al Direcţiei de Evidenţă a Persoanelor Timiş pe anul 2018.
 23. Proiect de hotarare privind aprobarea transferului către bugetul de venituri și cheltuieli al Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Managementul Situațiilor de Urgență Vest a unei sume de bani reprezentând cota de contribuție pentru finanțarea unor cheltuieli referitoare la proiectul ”Achiziționare echipamente specifice pentru îmbunătățirea capacității și calității sistemului de intervenție în situații de urgență și pentru acordarea asistenței medicale de urgență și a primului ajutor calificat în Regiunea Vest” (SMIS 13464).
 24. Proiect de hotarare privind aprobarea Strategiei de tineret a județului Timiș pentru perioada 2017-2021.
 25. Proiect de hotarare privind împuternicirea Președintelui Consiliului Județean Timiș de a semna acte în numele Județului Timiș.
 26. Proiect de hotarare privind aprobarea achiziţionării de servicii juridice in vederea reprezentarii Muzeului de Arta Timisoara in fata instantelor de judecata.
 27. Intrebari, interpelari.