Comunicat de presa

Ultima actualizare: Jana Lavrits, în data de 24.11.2017

22.11.2017

Consiliul Judeţean Timiş se convoacă în  şedinţă  ordinară în  data de 27 noiembrie, ora 10.00, în Sala Multifuncțională a Palatului Administrativ. Ordinea de zi a ședinței este următoarea:

 1. Proiect de hotarare privind darea în administrare a unor bunuri mobile din domeniul public al Județului Timiș unităților administrativ teritoriale, membre ADID.
 2. Proiect de hotarare privind aprobarea dării în administrare Direcției de Prestări Servicii Timiș a unor spații din imobilul situat în Piața Regina Maria nr.3.
 3. Proiect de hotarare privind aprobarea dării în administrare Muzeului Național al Banatului a unui spațiu din incinta Complexului Imobiliar Bastion Theresia Timişoara.
 4. Proiect de hotarare privind aprobarea închirierii prin licitație publică cu strigare a unui spaţiu din incinta Pavilionului Administrativ al Parcului Industrial și Tehnologic Timișoara, proprietate privată a Județului Timiș.
 5. Proiect de hotarare privind aprobarea dării în folosință gratuită a unor bunuri mobile aflate in patrimoniul Consiliului Judetean Timiș, către Inspectoratul pentru Situații de Urgență ”Banat” al Județului Timiș.
 6. Proiect de hotarareprivind aprobarea completării Normativului privind dotarea cu autovehicule şi consumul lunar de carburanţi.
 7. Proiect de hotarare privind aprobarea licenţelor de traseu pentru efectuarea transportului public de persoane prin curse regulate speciale unor operatori  de transport rutier.
 8. Proiect de hotarare privind aprobarea completarii şi modificarii Anexei la Hotărârea Consiliului Judeţean Timiş nr. 49/2017 privind aprobarea Ghidului de eligibilitate privind finanţarea nerambursabilă din fonduri publice a proiectelor culturale pe anul 2017 în judeţul Timiş.
 9. Proiect de hotarare Proiect de hotarare privind aprobarea Profilului Consiliului de Administraţie al Societatii Aviația Utilitară Timișoara S.A.
 10. Proiect de hotarare privind stabilirea componenței Consiliilor de administrație ale instituțiilor publice  de cultură de interes județean.
 11. Proiect de hotarare privind aprobarea modificărilor la Statutul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară "Polul de Creștere Timișoara".
 12. Proiect de hotarare privind aprobarea incheierii unui Acord de cooperare între Judeţul Timiş – România şi Regiunea Veneto – Republica Italiană.
 13. Proiect de hotarare privind aprobarea încheierii unui Acord  de Colaborare între Județul Timiș, prin Consiliul Județean Timiș și Universitatea de Vest din Timișoara, în scopul realizării și derulării de proiecte de interes comun.
 14. Proiect de hotarare privind aprobarea incheierii unui Protocolul de Cooperare privind asigurarea accesului la Sistemul Informatic al Cazierului Judiciar Român (ROCRIS) intre Judetul Timis prin Consiliul Judetean Timis si Inspectoratul General al Politiei Romane.
 15. Proiect de hotarare privind aprobarea modificarii Hotărârii Consiliului Judetean Timis nr. 194/30.09.2016 privind validarea Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică a Judeţului Timiş.
 16. Intrebari, interpelari.