Comunicat de presa

Ultima actualizare: Jana Lavrits, în data de 25.10.2017

25.10.2017

Consiliul Judeţean Timiş se convoacă în  şedinţă  ordinară în  data de 30 octombrie, ora 10.00, în Sala Multifuncțională a Palatului Administrativ. Ordinea de zi a ședinței este următoarea:

 1. Proiect de hotarare privind aprobarea componenţei nominale a comisiilor de specialitate ale Consiliului Judeţean Timiş.
 2. Proiect de hotarare privind aprobarea dezmembrării imobilului-teren aflat în domeniul privat al judeţului Timiş şi administrarea Consiliului Judeţean Timiş, situat în Parcul Tehnologic şi Industrial Timişoara (PITT) – Calea Torontalului km 6, înscris în CF nr. 410134 și identificat ca Parcela C1.
 3. Proiect de hotarare privind aprobarea modificarii și completarii Hotărârii Consiliului Judeţean Timiș nr. 207/28.09.2017 privind aprobarea concesionării, prin licitație publică, a unor parcele din Parcul Tehnologic şi Industrial Timişoara – Calea Torontalului km 6.
 4. Proiect de hotarare privind aprobarea dării în administrare Muzeului Național al Banatului a unei suprafeţe de teren din incinta Complexului Imobiliar Bastion Theresia Timişoara.
 5. Proiect de hotarare privind aprobarea solicitării prelungirii termenului prevăzut la art.4, alin.(2), lit.a) din Protocolul de colaborare nr. 139641/10.11.2014 încheiat între Ministerul Apărării Naționale și Județul Timiș prin Consiliul Județean Timiș.
 6. Proiect de hotarare privind aprobarea completării Normativului privind dotarea cu autovehicule şi consumul lunar de carburanţi.
 7. Proiect de hotarare privind aprobarea neexercitării dreptului de preemţiune din partea Judeţului Timiş asupra intenţiilor de înstrăinare a unor imobile cu altă destinaţie decât cea de locuinţe.
 8. Proiect de hotarare privind aprobarea execuţiei bugetelor secţiunii de funcţionare şi a secţiunii de dezvoltare pentru bugetul propriu al judeţului Timiş pe trimestrul III 2017.
 9. Proiect de hotarare privind aprobarea modificării Hotărârii Consiliului Judetean Timiș nr.51/2017 privind aprobarea bugetului Fondului de Întreținere, Înlocuire și Dezvoltare pentru proiectele de dezvoltare a infrastructurii serviciilor publice care beneficiază de asistenţă financiară nerambursabila din partea Uniunii Europene - Anexa 2.
 10. Proiect de hotarare privind propunerea de aprobare a licenţelor de traseu pentru efectuarea transportului public de persoane prin curse regulate speciale unor operatori de transport rutier.
 11. Proiect de hotarare privind aprobarea modificarii și completarii “Programului de transport judeţean de persoane prin curse regulate pentru perioada 01.01.2014-30.06.2019”.
 12. Proiect de hotarare privind aprobarea componenţei Comisiei paritare pentru asigurarea propunerilor de atribuire a serviciului de transport public de persoane prin servicii regulate şi de atribuire a licenţelor de traseu.
 13. Proiect de hotarare privind aprobarea atribuirii unui traseu din „Programul judeţean de transport persoane prin curse regulate pentru perioada 01.01.2014-30.06.2019” unui operator de transport rutier urmare licitaţiei electronice din data de 13.10.2017, în vederea atribuirii licenţei de traseu.
 14. Proiect de hotarare privind aprobarea Scrisorii de așteptări pentru selectia membrilor Consiliului de Administratie la Societatea Aviaţia Utilitară Timisoara S.A.
 15. Proiect de hotarare privind aprobarea platii cotizației catre Asociaţia “Timişoara, Capitală Culturală Europeană”.
 16. Proiect de hotarare privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Județean Timiș nr.172/31.08.2016 privind desemnarea reprezentanților Consiliului Județean Timiș în Consiliile de Administrație ale unităților de învățământ special.
 17. Proiect de hotarare privind   modificarea Anexei nr.3 a Hotărârii Consiliului Județean Timiș nr.198/30.09.2016 privind stabilirea componenței Consiliilor de conducere ale instituțiilor publice de cultură de interes județean.
 18. Proiect de hotarare privind acordarea distincției „Diploma de Excelenţă” a Judeţului Timiş.
 19. Proiect de hotarare privind desemnarea reprezentantului Judeţului Timiş, prin  Consiliul Judeţean Timiş, în Comisia de cenzori a Biroului Regional pentru Cooperare Transfrontalieră Oradea pentru Graniţa România-Ungaria.
 20. Proiect de hotarare privind aprobarea solicitării trecerii unui imobil din domeniul public al Comunei Tomnatic, în domeniul public al Județului Timiș si declararea acestuia ca fiind bun de interes județean.
 21. Intrebari, interpelari.