• Compartimentul Cadastru şi Gestiunea Localităţilor

  Ultima actualizare: Mariana Brinzan, în data de 13.12.2016

  Componenţa Compartimentului Cadastru şi Gestiunea Localităţilor este următoarea:

  Nr. crt. Nume Prenume Funcţie E-mail Telefon
  1 ILIE ERNEST VIOREL Consilier superior ilie.ernest@cjtimis.ro 0256/406365
  2 NICOLIN IULIAN Consilier debutant iulian.nicolin@cjtimis.ro 0256/406365

  ATRIBUŢII:

  • Implementarea unui sistem informatic geografic- GIS - care asigură stocarea, gestionarea şi corelarea unei game largi de date pe baza locaţiei geografice;
  • Corelarea înregistrărilor, activităţilor şi evenimentelor specifice unui element gerografic, locaţie sau regiune cu restul elementelor din cadrul unitaţilor administrative;
  • Asocierea la o bază de date unică în vederea coordonarii mai multor activităţi printre care: gestionarea propietăţilor din punct de vedere topo-cadastral, gestionarea colectării taxelor şi impozitelor, emiterea de notificări;
  • Eficientizarea efectivă a deciziilor administrative prin introducerea unui mechanism, sistem informatic geographic, care permite conceperea definirea, construirea, actualizarea şi exploatarea de harţi geo-topografice asociate cu informaţii descriptive cu repartiţie teritorială;
  • Folosirea sistemului GIS pentru crearea planurilor în cazuri de dezastre şi calamităţi, scurgeri de gaze toxice, inundaţii;
  • Aplicaţii care implică localizări (localizarea unei noi gropi de gunoi); planificarea traseelor periculoase; analiza impactului unei potenţiale activităţi poluatoare privind o fabrică, un combinat chimic;
  • Aplicaţii privind distribuţia şi modul de funcţionare al spitalelor, policlinicilor, farmaciilor; localizarea şi răspândirea bolilor infecţioase(distribuţia spaţială a datelor demografice şi legătura lor cu factorii din mediu);
  • Aplicaţii care să gestioneze evidenţa autorizaţiilor şi activităţilor de inspecţie pentru un anumit domeniu. Pot fi generate rapoarte şi statistici pentru planurile de dezvoltare. Sistemul GIS poate fi folosit pentru facilitarea funcţiilor de planificare. Acestea pot include: realizarea planificărilor specifice (PUD şi PUG), rapoarte privind gradul de folosire al terenurilor;
  • GIS-ul poate fi folosit pentru gestionarea înregistrări privind situaţia drumurilor, planificarea reparaţiilor. Dacă este legat la o bază de date ce conţine informaţii privind terenul, un GIS poate facilita: harta drumurilor îmbunătăţite, planificarea operaţiunilor de îmbunătăţire a strazilor cu alte activităţi(realizarea marcajelor, extinderi de reţea), eliberarea de notificări pentru rezidenţi în cazul întreruperii furnizării unor servicii sau închiderii temporare sau permanente a unor drumuri, determinarea terenurilor şi utilităţilor adiacente unui segment de drum;
  • Aplicaţiile pot cuprinde monitorizarea şi planificarea reţelelor de conducte, cabluri, localizarea cladirilor, linii de comunicare. De asemenea legat de utilităţi şi administraţia publică se poate ţine o evidenţă a inventarului, situaţia reparaţiilor;
  • Un domeniu ce nu poate fi ignorat este realizarea produselor grafice(vizuale). Acestea includ: hărţi ale localităţii, planuri ale cartierelor, harţi cu zone propice afacerilor incluse în rapoarte şi prezentări.