Şedinţa ordinara a plenului Consiliului Judeţean Timiş din data de 25 iunie 2014