Şedinta ordinara a plenului Consiliului Judetean Timis din data de 18 decembrie 2013