Şedinta ordinara a plenului Consiliului Judetean Timis din data de 29 octombrie 2014