Şedinta ordinara a plenului Consiliului Judetean Timis din data de 30 octombrie 2013