Şedinta ordinara a plenului Consiliului Judetean Timis din data de30 septembrie 2013