Şedinta ordinara a plenului Consiliului Judetean Timis din data de 28 august 2013