Şedinţa ordinara a Consiliului Judeţean Timiş din data de 27 martie 2013