Şedinta ordinara a plenului Consiliului Judetean Timis din data de 28 noiembrie 2013