Şedinţa ordinara a Consiliului Judeţean Timiş din 31 MAI 2016