Şedinţa extraordinara a Consiliului Judeţean Timiş din 16decembrie 2015