• Aici şi dincolo de Europa - serie de expoziţii şi conferinţe tematice

  Ultima actualizare: Administrator, în data de 24.01.2013

  Serv.inv., man.proiectelor si mon.serviciilor de utilitati publice
  2005-09-19  PROIECT
  Aici şi dincolo de Europa - serie de expoziţii şi conferinţe tematice

   

  Programul Phare CBC 2003 –HU 2003/005.830.01-06

  Aici şi dincolo de Europa –serie de expoziţii şi conferinţe tematice

   

   

  PREZENTARE  PROIECT

   

  Proiectul „ Aici şi dincolo de Europa –serie de expoziţii şi conferinţe tematice” are ca scop dezvoltarea economică transfrontalieră, este un program de anvergură, cu implicarea actorilor de pe teritoriul românesc şi ungar într-o serie de manifestări ca expoziţii tematice, respectiv manifestări conexe pentru a întări colaborarea transfrontalieră pe piaţă, o dezvoltare a relaţiilor de afaceri între IMM-uri şi un transfer de experienţă privind aderarea la UE.

   

  Grupul ţintă a expoziţiilor, conferinţelor profesionale, întâlnirilor  oamenilor  de afaceri o reprezintă IMM-urile române şi ungare, specialiştii din domeniul economic şi dezvoltare teritorială dar şi publicul larg precum şi euroregiunea Tri-Rhena (Franţa-Germania-Elveţia), euroregiune înfrăţită cu Euroregiunea DKMT.

   

  Obiective generale:

  §         Îmbunătăţirea situaţiei şi stabilităţii  pe piaţă a IMM-urilor din judeţele ţintă, dezvoltarea relaţiilor economice transfrontaliere;

  §         Să se transmită participanţilor o imagine de ansamblu privind transformările pe care le aduce aderarea la UE, experienţele  acumulate în calitate de membrii în UE ;

  §         Sistemul instituţional al UE, moduri de acţiune, mecanisme decizionale şi adaptarea acestora prin sublinierea transformările situaţiei şi intereselor comunităţilor locale şi teritoriale;

  §         Modul eficient de a utiliza sistemul de relaţii existent pentru dezvoltări viitoare, în rândul celor 10 ţări recent aderate, mai ales Ungaria şi ţările în curs de aderare;

  §         Utilizarea pe principiul avantajului reciproc a sistemului de relaţii existent cu scopul dezvoltării relaţiilor economice transfrontaliere.

   

  Obiective directe:

  §         Transferul experienţei ungare privind aderarea, prezentarea schimbărilor în acele sectoare care au caracter definitoriu în structura economic a euroregiunii DKMT, respectiv schimbul de informaţii între expozanţi privind efectele calităţii de membru al UE asupra economiei, respectiv a IMM-urilor

  §         5 Expoziţii tematice de câte trei zile respectiv conferinţe de specialitate şi întâlniri de oameni de afaceri legate de acestea

  §         Desfăşurarea unor serii de manifestări, o informare amplă sectorială asupra cerinţelor, asupra condiţiilor schimbate în urma aderării;

  §         Dezvoltarea cooperării transfrontaliere româno-ungare între actorii economicii din regiune mai ales prin metoda schimbului de experienţă;

  §         Un transfer de informaţii şi experienţă atât către actorii economici dar şi publicul larg interesat

  §         Editarea unei publicaţii trilingve cu sinteza tematicilor conferinţelor de specialitate precum şi a unui registru al firmelor participante

  Asigurăm gratuit spaţiu de expoziţie, infrastructura necesară precum şi aprovizionarea  pentru IMM-urile participante. Accesul publicului larg la expoziţii este gratuită.

   

  Firmele participante vor fi incluse într-o bază de date publică care va putea fi consultată la reprezentanţii Agenţiei de Dezvoltare DKMT.

   

   

  PROGRAMAREA EVENIMENTELOR

  DOMENIUL

  PERIODA DE DESFĂŞURARE

  1.         Agricultură – Industria alimentară – siguranţa alimentaţiei  (detalii)

  22-23-24 septembrie 2005

  2.         Turism  (detalii)

  20-21-22 octombrie  2005

  3.         Politică de siguranţă – tehnica siguranţei (detalii)

  17-18-19 noiembrie  2005

  4.         Informatică – societate informatizată (detalii)

  8 - 9 -10  decembrie 2005

  5.         Sănătate (detalii)

  19 - 20 - 21  ianuarie  2006

   

  Locul manifestării evenimentelor: Hangár Expo és Konferencia Központ (Centrul de expoziţii şi conferinţe)– 6728 Szeged, Kereskedő köz 4.

  Program de vizitare a expoziţiilor: zilnic de la orele 10 până la orele 18.

   

  În cadrul acestor evenimente se vor derula mai multe activităţi precum:

  Ø      expoziţie tematică 3 zile joi- sâmbătă,

  Ø      conferinţă de specialitate 2 zile joi vineri,

  Ø      întâlnire a oamenilor de afaceri 1 zi -vineri ,

  Ø      prezentări tehnice 1 zi- sâmbătă.

   

   

  PERSOANE DE CONTACT:

   

  Agneta Kardos , tel/fax: 0256- 493674,            e-mail: agneta.kardos@cjtimis.ro

  Eva Fenyvesi :  dkmt@cjtimis.ro

  Silvana Adamovici , Juhasz Hajnal tel: 0256-490 771, 490 772, 0744/188 475

  e-mail:             hajnal.juhasz@cciat.ro

  silvana.adamovici@cciat.ro